Ρυθμίστε τα χρέη και οι προσαυξήσεις …δώρο

Ρυθμίστε τα χρέη και οι προσαυξήσεις …δώρο
Ένα «δώρο» για τους οφειλέτες που θέλουν να συμπεριλάβουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας στις ρυθμίσεις των οφειλών προς τα ταμεία και την εφορία, είναι

η διαγραφή μέρους ή ακόμη και του συνόλου των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης να αποπληρώσει τα χρέη του. Τα ποσοστά διαγραφής των προσαυξήσεων, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αριθμος δόσεων

Ποσοστό διαγραφής προσαυξήσεων

100

30%

72

40%

60

50%

48

60%

36

70%

24

80%

12

90%

Εφάπαξ

100%

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο, θα σπάει το συνολικό ποσό της οφειλής στα δύο έτσι ώστε να γνωρίζει ποιο μέρος προέρχεται από προσαυξήσεις (σ.σ με το ισχύον σύστημα, οι οφειλές τοκίζονται με επιτόκιο 8,76% ετησίως ενώ υπάρχουν και τρία πρόστιμα της τάξεως του 10% τα οποία επιβάλλονται μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών, 12 μηνών και 24 μηνών) και ποιο αποτελεί την «καθαρή» οφειλή. Επί των προσαυξήσεων, θα γίνεται η έκπτωση ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων όπως προκύπτει και από τον πίνακα. Δηλαδή, για οφειλή 15.000 ευρώ εκ των οποίων τα 10.000 είναι κεφάλαιο και τα 5000 προσαυξήσεις ο οφειλέτης θα γλιτώσει:

  • 1500 ευρώ αν πληρώσει σε 100 δόσεις
  • 2000 ευρώ αν πληρώσει σε 72 δόσεις
  • 2500 ευρώ αν πληρώσει σε 60 δόσεις
  • 3000 ευρώ αν πληρώσει σε 48 δόσεις
  • 3500 ευρώ αν πληρώσει σε 36 δόσεις
  • 4000 ευρώ αν πληρώσει σε 24 δόσεις
  • 4500 ευρώ αν πληρώσει σε 12 δόσεις και
  • 5000 ευρώ αν πληρώσει εφάπαξ.