Το νέο «κάστρο» της εφορίας –Πόσο θα κοστίσει στους φορολογούμενους

Το νέο «κάστρο» της εφορίας –Πόσο θα κοστίσει στους φορολογούμενους
Θα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Θα καλύπτει συνολική επιφάνεια άνω των 13.000 τετραγωνικών μέτρων και θα στεγάζει το σύνολο των φορολογικών αρχών της χώρας. Θα είναι ενοικιασμένο και θα κοστίζει στους φορολογούμενους πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως.

Η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων, η «ανεξάρτητη αρχή» που έχει αναλάβει την ευθύνη για την είσπραξη όλων των φορολογικών εσόδων της χώρας αλλά και τη διενέργεια των περισσότερων φορολογικών ελέγχων, αλλάζει έδρα. Στη Διαύγεια, αναρτήθηκε «διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου» για λογαριασμό της γ.γ δημοσίων εσόδων. Όπως προκύπτει από το κείμενο της προκήρυξης, αναζητείται κτήριο το οποίο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 13.286 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 9.723τ.μ. περίπου, αρχειακούς/αποθηκευτικούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 985τ.μ. περίπου, οι οποίοι δύνανται να είναι και υπόγειοι (ασφαλείς όμως σε θέματα στεγανότητας και με επαρκή αερισμό και φωτισμό), και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως οι χώροι αυτοί αναλύονται στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και θέσεις στάθμευσης ασφαλείς η φυλασσόμενες, για τα πέντε (5) υπηρεσιακά οχήματα. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  2. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, εντός του μικρού δακτυλίου, και σε απόσταση έως 800 μέτρα περίπου από σταθμό ΜΕΤΡΟ η ΗΣΑΠ.
  3. Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Πόσο θα είναι το μηναίο μίσθωμα; Μπορεί να φτάσει και στις 130.000 ευρώ τον μήνα. Όσοι διαθέτουν ακίνητο που πληροί τις προδιαγραφές θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου. Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ