Ποιοι διατηρούν το αφορολόγητο των 9000 ευρώ

Ποιοι διατηρούν το αφορολόγητο των 9000 ευρώ
Τέσσερις κατηγορίες πολιτών, μπορούν να διατηρήσουν το αφορολόγητο των 9000 ευρώ υπό μια βασική προϋπόθεση. Ότι το ετήσιο εισόδημά τους δεν θα υπερβεί τις 9000 ευρώ. Αν κάποιος ξεπεράσει αυτό το όριο, το αφορολόγητο ψαλιδίζεται.

Οι τέσσερις κατηγορίες που μπορούν να εξασφαλίσουν αφορολόγητο 9000 ευρώ είναι οι ακόλουθες:

1. Νέοι ηλικίας έως και 30 ετών

2. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών

3. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:

• Άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. (δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία)

• Τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην οικεία νομαρχία

• Νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυταρρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.

• Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες οι οποίοι με την ιδιότητα του ανάπηρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

• Θύματα πολέμου (είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη

4. Οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που το εισόδημα όσων ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες υπερβαίνει τα 9000 ευρώ; Ο νόμος προβλέπει ότι ο φόρος θα περιοριστεί σε τέτοια επίπεδα ώστε το καθαρό εισόδημα που θα απομείνει στον φορολογούμενο να μην πέφτει με τίποτα κάτω από τις 9000 ευρώ. Δηλαδή, αν ένας νέος ηλικίας κάτω των 30 ετών εμφανίσει εισόδημα 9200 ευρώ, ο φόρος με βάση την κλίμακα (αν χρησιμοποιηθεί το αφορολόγητο των 5000 ευρώ) θα ήταν κανονικά 420 ευρώ. (4200 ευρώ επί 10%). Από τον συγκεκριμένο φορολογούμενο όμως θα αφαιρεθούν 200 ευρώ και όχι 420 προκειμένου το εισόδημά του να μην πέσει κάτω από τα 9000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ