"Θεραπεία" με φοροδιαφυγή και υπερσυνταγογράφηση από 14 γιατρούς

"Θεραπεία" με φοροδιαφυγή και υπερσυνταγογράφηση από 14 γιατρούς
Στη σύλληψη 14 γιατρών που κατηγορούνται για εκτεταμένη υπερσυνταγογράφηση και φοροδιαφυγή προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία

ύστερα από αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Στους 14 γιατρούς περιλαμβάνονται τόσο ιδιώτες όσο και εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπως γιατρού γενικής ιατρικής, ελεύθερου επαγγελματία στη βόρεια Ελλάδα που μέσα σε τρεις μήνες είχε εκδώσει περίπου 9.400 συνταγές συνολικής αξίας άνω των 405.000 ευρώ. (Με 22 εργάσιμες μέρες το μήνα ο αριθμός των συνταγών αντιστοιχεί σε 147 συνταγές ημερησίως).

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη γιατρού γενικής ιατρικής στη βόρεια Ελλάδα, ο οποίος εργαζόμενος σε νοσοκομείου του ΕΣΥ εξέδωσε περίπου 2200 συνταγές τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012 οι οποίες κατά 84% εκτελεστήκαν στο ίδιο φαρμακείο.

Από την εξέταση των στοιχείων διαφαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί έχουν διαπράξει συστηματικά εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μη δηλώνοντας εισοδήματα που προέρχονται, είτε από μη έκδοση αποδείξεων, είτε από «χρηματοδότηση» φαρμακευτικών εταιρειών για συνταγογράφηση των σκευασμάτων τους ή ακόμη και από «χρηματοδότηση» προερχόμενη από συγκεκριμένα φαρμακεία στα οποία εκτελούσαν τις συνταγές.