«Τρύπημα» Θεοχάρη στους συνδυασμούς των Αυτοδιοικητικών Εκλογών

 «Τρύπημα» Θεοχάρη στους συνδυασμούς των Αυτοδιοικητικών Εκλογών
Τον ... μπελά τους βρίσκουν οι συνδυασμοί για τις ερχόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές

μετά από εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης και η οποία προβλέπει ότι υποχρεούνται να θεωρήσουν βιβλία εσόδων- εξόδων αλλά και εισιτήρια για εκδηλώσεις που πραγματοποιούν.

Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει ότι

-Οι συνδυασμοί μπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείται και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται.

-Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θεωρούν τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων και το ειδικό βιβλίο (εσόδων – εξόδων) που προσκομίζουν οι περιφερειακοί και δημοτικοί συνδυασμοί δεδομένου ότι, η θεώρηση αυτών δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., αλλά από ειδικές νομοθετικές διατάξεις (ν. 3870/2010).

Ουσιαστικά δηλαδή οι συνδυασμοί υποχρεούνται κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται από τη γενική φορολογική νομοθεσία να προχωρήσουν σε διαδικασίες που γίνονταν από όλους τους επιτηδευματίες στο παρελθόν με την επίκκληση ειδικών διατάξεων. Βέβαια οι διατάξεις αυτές είναι παλαιότερες και δεν αποκλείεται να έχουν καταργηθεί με μεταγενέστερους νόμους γεγονός που δεν αποκλείεται να προκαλέσει αντιδράσεις των συνδυασμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ