Η Εφορία «μπλοκάρει» τις γονικές παροχές ακόμα και για ρυθμισμένες οφειλές

Η Εφορία «μπλοκάρει» τις γονικές παροχές ακόμα και για ρυθμισμένες οφειλές
Φρένο στις γονικές παροχές και τις δωρεές ακινήτων στήνει η εφορία, στις περιπτώσεις που οι γονείς έχουν οφειλές στο Δημόσιο, ακόμα και αν αυτές έχουν ρυθμιστεί.


Επειδή στις γονικές παροχές δεν υπάρχει τίμημα, η εφορία απαιτεί την υποθήκευση ακίνητης περιουσίας (είτε του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είτε άλλου εφόσον υπάρχει) προκειμένου να χορηγήσει φορολογική ενημερότητα για να προχωρήσει η διαδικασία της μεταβίβασης.
Σε αυτή την περίπτωση, οι εφοριακοί απαιτούν υποθήκη ακινήτου για να ξεμπλοκάρουν τη μεταβίβαση, ερμηνεύοντας την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της απόφασης Θεοχάρη. Σύμφωνα με αυτή, «στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού χωρίς τίμημα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισμένη».
Ως εκ τούτου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβίβασης ακινήτου άνευ τιμήματος από φορολογούμενο με ληξιπρόθεσμες προς το Δημόσιο οφειλές (ακόμα και ρυθμισμένες) η διαδικασία μεταβίβασης δεν μπορεί να προχωρήσει αν προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος δεν βάλει υποθήκη είτε το ίδιο το ακίνητο είτε κάποιο άλλο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του.
Με την ίδια απόφαση προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος που θέλει να μεταβιβάσει με γονική παροχή ή δωρεά την ακίνητη περιουσία του δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει την μεταβίβαση αν διαπιστωθεί από την εφορία ότι κατά την τελευταία πενταετία δεν υπέβαλε μία ή περισσότερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ακινήτων ή άλλες δηλώσεις για τις οποίες ήταν υπόχρεος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ