Θαύμα: μείωσαν 50% τα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά τιμολόγια

Θαύμα: μείωσαν 50% τα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά τιμολόγια
Ξεκινάμε το άρθρο από το…τέλος. Από το συμπέρασμα: σε όσους φοροδιαφεύγουν και εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά τιμολόγια έχουμε μείωση των προστίμων μέχρι και 50%, ενώ στον χωρίς δόλο μικρομεσαίο, που δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους του, του επιβάλλουν εξοντωτικά πρόστιμα που τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο. Θέλετε και την απόδειξη; Η τεκμηρίωση στο άρθρο που ακολουθεί  

Του Παναγιώτη Παντελή*

Χιλιάδες ώρες έχουμε αναλώσει τα τελευταία χρόνια για την φοροδιαφυγή στη χώρα μας. «Λίστες, εμβάσματα στο εξωτερικό, εικονικά και πλαστά τιμολόγια»

Ευτυχώς ο Ν. 4174 «Το νέο ποινολόγιο» τα έλυσε.

Επέβαλε πρόστιμα αρκετών χιλιάδων ευρώ, στο ανθρώπινο λάθος, στην καθυστέρηση έστω και μιας ώρας, για την υποβολή μιας δήλωσης.

Την επιβολή προστίμων της τάξεως του 10%, 20% ή 30% ανάλογα με την καθυστέρηση του χρόνου πληρωμής, όλων αυτών που ο μισθός και η σύνταξη τους μειώθηκε και δεν μπορούν να καλύψουν τους αυξημένους φόρους.

Γιατί όλα αυτά τα πρόστιμα;

Τι θα γίνει με τους Μικρομεσαίους θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν;

Είναι όντως για την πάταξη της φοροδιαφυγής;

Αλλά ας δούμε τι είναι φοροδιαφυγή για τον «Νέο Κώδικα».

Στο Άρθρο 55 αναφέρει :

  1. Για τους σκοπούς του κώδικα ως «φοροδιαφυγή» νοείται:

δ. η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων

ε. η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών.

Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στα στοιχεία.

Όλοι λοιπόν οι εκδότες ή οι λήπτες των εικονικών στοιχείων είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν, είναι αυτοί που δεν πληρώνουν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Ποια ήταν μέχρι σήμερα η αντιμετώπισή τους;

Πρόστιμο διπλάσιο ή ισόποσο της αξίας του εικονικού τιμολογίου.

Τι προβλέπει το νέο ποινολόγιο;

Το εξηγεί η παράγραφος 2 του Άρθρου 55

α. όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση άνω των 5.000€ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας, με ελάχιστο τις 2.500€.

γ. σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με το 50% της αξίας του στοιχείου.

Εξαιρετικά, στις πιο κάτω περιπτώσεις, της περίπτωσης γ, τα πρόστιμα μειώνονται ως εξής:

α.α.) όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας… επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% της αξίας.

β.β.) 25% επιβάλλεται για τα εικονικά ως προς το πρόσωπο.

Το πρόστιμο μειώνεται στο 15% αν δεν μείωσε το εισόδημα του λήπτη.

Στο ΦΠΑ ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου διενέργησε έκπτωση φόρου ή έλαβε επιστροφή ΦΠΑ, εκεί επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου.

Δηλαδή σε όσους φοροδιαφεύγουν και εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά τιμολόγια έχουμε μείωση των προστίμων μέχρι και 50%, ενώ στον χωρίς δόλο μικρομεσαίο, που δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους του, του επιβάλλουν εξοντωτικά πρόστιμα που τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

*Ο Παναγιώτης Παντελής είναι λογιστής, φοροτεχνικός. Περισσότερες πληροφορίες και άρθρα για φορολογικά θέματα, στο www.pantelisco .com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ