Πρόστιμο μέχρι 2.500 ευρώ για καθυστέρηση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

Πρόστιμο μέχρι 2.500 ευρώ για καθυστέρηση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
Υψηλά πρόστιμα προβλέπονται σε πε΄ριπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Πρόκειται για πρόστιμο 1.000 ευρώ όσον αφορά τους επιτηδευματίες με βιβλία β κατηγορίας και 2.500 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις με βιβλία γ κατηγορίας.

Το μέτρο προβλέπεται στον νέο Κώδικα Φορολογικων Διαδικασιών, οι διατάξεις του οποίου τίθενται σε εφαρμογή από την 1.1.2014.
Παράλληλα, στο υπουργείο Οικονομικών μελετούν αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής 10 ευρώ με τη υποβολή της δήλωσης.
Στα σενάρια που εξετάζουν είναι η η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ να οριστεί για τις 26 κάθε μήνα αντί για τις 20 που προβλέπεται σήμερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ