Δηλώσεις στην εφορία κάθε μήνα για όλους – Οι οδηγίες, τα πρόστιμα

Δηλώσεις στην εφορία κάθε μήνα για όλους – Οι οδηγίες, τα πρόστιμα
Ένα από τα πιο …βασανιστικά μέτρα που φέρνει ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών, έχει να κάνει με την υποχρέωση ενός εκατομμυρίου επιτηδευματιών, να υποβάλλουν σε μηνιαία βάση δήλωση για τα έσοδα που είχαν τον προηγούμενο μήνα. Πριν καλά-καλά, εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος, το Taxisανέβασε πιλοτική εφαρμογή για να αρχίσουμε να …συνηθίζουμε ενώ αποκάλυψε και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται. Ιδού όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που σίγουρα θα έχετε.  

Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά μήνα.

Υπόχρεοι, περιεχόμενο και προθεσμίες

Ποιό είναι το περιεχόμενο αυτών των καταστάσεων;

Η κατάσταση περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιµολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών. Κάθε εγγραφή µε τιµολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυµβαλλόµενου, Περίοδο που Αφορά, Πλήθος Τιµολογίων, Καθαρή Αξία, ΦΠΑ, ενώ οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και δαπανών είναι παρόµοιες, χωρίς ΑΦΜ αντισυµβαλλόµενου.

Ποια είναι η καταληκτική ηµεροµηνία στην οποία θα υποβάλλονται οι καταστάσεις αυτές;

Η υποχρέωση υποβολής για τα έσοδα είναι µέχρι την 18η του επόµενου µηνός. Για τα έξοδα δεν υπάρχει προθεσµία, αλλά πρέπει να υποβληθούν προ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην οποία θα δηλωθούν.

Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

Η υποχρέωση για τις χονδρικές συναλλαγές είναι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά τιµολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ. Στα έσοδα είναι πάντα ανά ΑΦΜ και ανά µήνα, αλλά στα έξοδα, και µόνο για όσους έχουν απλογραφικά, είναι δυνατόν να υποβληθεί µια εγγραφή ανά ΑΦΜ και ανά τρίµηνο. Το σύστηµα υποδέχεται και αναλυτικά στοιχεία ανά παραστατικό ή και ανάµεικτα αναλυτικά και συγκεντρωτικά και µπορεί να δηµιουργεί τα συγκεντρωτικά.

Ποιοί είναι οι τρόποι υποβολής; Μπορεί να γίνει αυτόµατα;

Δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, σύνδεση µε ΕΑΦΔΣΣ,

φόρµα για χειροκίνητη υποβολή) ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Όποιον τρόπο και να επιλέξει για τη διαβίβαση των συναλλαγών, θα πρέπει τουλάχιστον µία φορά το µήνα να µπαίνει ο διαχειριστής ή ο εξουσιοδοτηµένος λογιστής στο σύστηµα, να ελέγχει και να τροποποιεί την κατάστασή της, και να την υποβάλλει.

Με ποιον τρόπο θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσµες ή διορθωτικές καταστάσεις;

Το σύστηµα επιτρέπει τη προσθήκη και τροποποίηση οποιασδήποτε εγγραφής µέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους και πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Κυρώσεις επιβάλλονται για εκπρόθεσµες (πέραν της 15 του επόµενου µηνός) προσθήκες ή τροποποιήσεις στις εγγραφές εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, άρα αν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει πρώτα να τροποποιείται ανάλογα η κατάσταση φορολογικών στοιχείων.

Θα υπάρχουν ακυρωτικές εγγραφές;

Δεν υπάρχουν ακυρωτικές, θα πρέπει απλά να τροποποιούνται ή να διαγράφονται οι ανάλογες εγγραφές.

Αν µια εταιρία απαλλάσσεται από ΦΠΑ, θα υποβάλλει στοιχεία; Και τι πρέπει να κάνουν οι αντισυµβαλλόµενοί της;

Ναι θα υποβάλλει, η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητη της απαλλαγής ΦΠΑ. Οι αντισυµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι αναγράφεται στα ανάλογα παραστατικά.

Όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις, στην περίπτωση που µια επιχείρηση έχει περισσότερες από µία ταµειακές µηχανές, τα στοιχεία θα αποστέλλονται ανάεταιρεία συγκεντρωτικά ή ανά ταµειακή µηχανή;

Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταµειακή. Για ένα διάστηµα προσαρµογής, θα γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις.

Όσον αφορά τα έξοδα που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ που έχουν εκδοθεί σε όνοµα τρίτου (ιδιοκτήτη του ακινήτου), θα συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις ή όχι και µε ποιο τρόπο;

Θα συµπεριλαµβάνονται συγκεντρωτικά ανά µήνα ή ανά τρίµηνο για τα απλογραφικά σε µία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυµβαλλόµενο.

Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιµολόγιο καθυστερηµένα (πχ λόγω ταχυδροµείου), µε τί περίοδο αναφοράς το καταχωρεί στο σύστηµα;

Μπορεί να το καταχωρήσει είτε µε την περίοδο που το υποβάλλει είτε µε την περίοδο που εκδόθηκε: ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να το βάλει στην ίδια περίοδο που το δήλωσε και στην περιοδική ΦΠΑ.

Σε περιπτώσεις τιµολογίων µε εισφορές, παρακρατήσεις ή άλλους φόρους, τι «καθαρό ποσό» δηλώνεται;

Το Καθαρό Ποσό που δηλώνεται είναι το σύνολο της προ ΦΠΑ αξίας.

Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία µπορεί ναδιαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης. Τι συµπληρώνεται στην κατάσταση, δεδοµένου ότι θα υπάρχει διασταύρωση µε τις δηλώσεις ΦΠΑ;

Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συµφωνία των αντισυµβαλλοµένων και µετά η συµφωνία µε τη δήλωση ΦΠΑ. Άρα όπου διασταυρώνεται πληροφορία, συµπληρώνεται αυτό που γράφει το παραστατικό και αυτό που εκπίπτει δηλώνεται στην περιοδική ΦΠΑ. Στην εγγραφή δαπανών που δεν γίνεται διασταύρωση, συµπληρώνεται αυτό που εκπίπτει.

Πως δηλώνονται οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε άλλο νόµισµα ε!κτός ευρώ;

Οι συναλλαγές δηλώνονται κατόπιν µετατροπής των αξιών τους σε ευρώ σύµφωνα µε την ισοτιµία που ανακοινώνει µηνιαία η Δνση ΦΠΑ του ΥΠΟΙΚ

Για ακόμη περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις, δείτε το σχετικό αρχείο του υπουργείου Οικονομικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ