Έχεις χωράφια στο χωριό; Δες αν θα τηρείς βιβλία της εφορίας

Έχεις χωράφια στο χωριό; Δες αν θα τηρείς βιβλία της εφορίας
Από 01/01/2014, όλοι οι Έλληνες που έχουν αγροτικά εισοδήματα πρέπει βάσει του φορολογικού νόμου, να κάνουν έναρξη στην εφορία, να ενταχθούν στο καθεστώς του ΦΠΑ και να αρχίσουν να τηρούν βιβλία της εφορίας. Μην φανταστείτε ότι μιλάμε μόνο για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μπορεί κάποιος να είναι μισθωτός και να έχει και τις ελίτσες του.  Κι ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο, το υπουργείο Οικονομικών θεώρησε σωστό να ανακοινώσει σήμερα ότι θα υπάρξει τεράστια οικονομική και γραφειοκρατική επιβάρυνση σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες ή ασχολούμενους με τον πρωτογενή τομέα. Έσπευσε λοιπόν να ανακοινώσει εξαιρέσεις στο «και ένα». Δείτε ποιοι εξαιρούνται

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο προβλέπει τα εξής:

«Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000). Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις τουΚΦΑΣ και οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

2. Οι αγρότες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μπορούν να επιλέξουν την ένταξη τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις της κατηγορίας αυτής.

Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων αυτών. Ειδικά, όσον αφορά στο ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή για μια πενταετία τουλάχιστον της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή»

Προκύπτει λοιπόν από το περιεχόμενο της απόφασης ότι οι αγρότες θα πρέπει να ανατρέξουν στις φορολογικές τους δηλώσεις και τα χαρτιά των σχετικών φορέων από τους οποίους εισπράττουν τις επιδοτήσεις, προκειμένου να εντοπίσουν αν εξαιρούνται ή όχι. Η πρώτη εικόνα που σχηματίζει το fpress.grαπό επικοινωνία με λογιστικά γραφεία στην επαρχία είναι ότι δεν εξαιρείται μεγάλος αριθμός καθώς ειδικά το κριτήριο των ενισχύσεων (5000 ευρώ) κόβει πολύ κόσμο. Προσοχή και στο κριτήριο των 10.000 ευρώ: Δεν αφορά στο ποσό που αναγραφεται στο Ε1 αλλά στα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση οι έχοντες αγροτικά εισοδήματα θα πρέπει να σπεύσουν για αναζήτηση πληροφοριών καθώς ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες μέσα στις οποίες θα πρέπει να γίνει η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στα βιβλία του κώδικα.