Ποιές δουλειές μπορείτε να κάνετε στις εφορίες Πέμπτη και Παρασκευή

Ποιές δουλειές μπορείτε να κάνετε στις εφορίες Πέμπτη και Παρασκευή
Την Πέμπτη και την Παρασκευή -όπως έχει ανακοινωθεί οι εφορίες θα μείνουν κλειστές. Ωστόσο επειδή υπάρχουν συναλλαγές που δεν μπορούν να αναβληθούν, το υπουργείο Οικονομικών

ζητά από τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ, να ορίσουν 3 έως 5 υπαλλήλους (ανάλογα με το μέγεθος της κάθε Δ.Ο.Υ.), οι οποίοι θα πραγματοποιούν τις εξής συναλλαγές:
α) η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, που λήγει η προθεσμία υποβολής του,
β) η παραλαβή κατατεθειμένων πινακίδων κυκλοφορίας, με την ταυτόχρονη πληρωμή τελών του 2014,
γ) η κατάθεση δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου κατοίκου εξωτερικού, σε εκτέλεση προσυμφώνου μεταβίβασης που λήγει η προθεσμία,
δ) η κατάθεση δήλωσης κληρονομιάς, κλπ.
Οι εφορίες θα πρέπει να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση, σε εμφανή σημεία προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι για την εξυπηρέτησή τους, η οποία θα γίνεται μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ