Έως τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή τoυ Ε9 νομικών προσώπων

Έως τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή τoυ Ε9 νομικών προσώπων
Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακίνητων νομικών προσώπων.

Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το 2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου του 2013.
Υπόχρεα σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα κατά την 1/1/2013, ανεξάρτητα αν έχουν μεταβολές ή όχι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ