Αντισυνταγματικές οι διατάξεις για την δημιουργία Γενικού Μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις για την δημιουργία Γενικού Μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση αλλά και στην ελληνική νομοθεσία κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις πρόσφατου νόμου για την δημιουργία Γενικού Μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ Τμήμα) για λόγους σοβαρότητας παρέπεμψε το θέμα για αμετάκλητη απόφαση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς έκρινε ότι οι διατάξεις για την δημιουργία του Γενικού Μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων προσκρούουν στο σύνταγμα που κατοχυρώνει την συνδικαλιστική ελευθερία, αλλά παραβιάζει και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ