ΔΕΔΔΗΕ:Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων ηλεκτροτεχνικών σταθμών υποσταθμών-ραδιοτεχνιτών

ΔΕΔΔΗΕ:Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων ηλεκτροτεχνικών σταθμών υποσταθμών-ραδιοτεχνιτών

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις ειδικότητες Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ και Ραδιοτεχνιτών ΔΕ στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021.

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες απασχόλησης της προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ