Ανοίγουν 45.000 θέσεις κατάρτισης εντός της επόμενης εβδομάδας

Ανοίγουν 45.000 θέσεις κατάρτισης εντός της επόμενης εβδομάδας
Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να προκηρυχτεί το πρόγραμμα για την κατάρτιση νέων ηλικίας έως 29 ετών. Συνολικά, θα διατεθούν 45.000 θέσεις κατάρτισης εκ των οποίων όμως, οι 10.000 θα διατεθούν στον τομέα του τουρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα στις προθεσμίες. Ήδη, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα συγκεντρώνουν βιογραφικά μέσω διαδικτύου ενώ, με βάση την προκήρυξη, η τελική επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση.   

Το πρόγραμμα για την κατάρτιση των νέων που θα προκηρύξει το υπουργείο Εργασίας, -δείτε και το σχετικό δημοσίευμα του fpress.gr κάνοντας κλικ εδώ- θα προβλέπει:

5μηνη επιδοτούμενη απασχόληση για

  • Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών με αμοιβή 460€/μήνα
  • Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών με αμοιβή 400€/μήνα

Επιδοτούμενη κατάρτιση για

  • Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 80 ώρες με επιδότηση 5€/ώρα
  • Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 100 ώρες με επιδότηση 5€/ώρα

Καθοδήγηση / εκπαιδευτικό Mentoring

  • Εποπτεία της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου, συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγησή του από εξειδικευμένα στελέχη του παρόχου κατάρτισης

Όλοι οι άνεργοι που θα επιλεχθούν για την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις θα έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της (30%).
Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους ασκούμενους αυτούς με τη λήξη της - δωρεάν για τις εταιρείες - 5μηνης πρακτικής τους, προσληφθούν, τότε οι εταιρείες θα δικαιούνται επιδότηση όλων των εργασιακών εισφορών, για διάστημα ενός έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ