Πρόγραμμα 5μηνης απασχόλησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα 5μηνης απασχόλησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ
Σχέδιο για πεντάμηνη απασχόληση στους δήμους ανέργων που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς ούτε ένα εργαζόμενο εκπόνησε ο ΟΑΕΔ, και το οποίο υπέβαλε στον υπουργό Εργασίας.

Το σχέδιο, σύμφωνα με την Ημερησία, προβλέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας γενικών καθηκόντων δήμους για χρονικό διάστημα πέντε μηνών με αμοιβή 490 ευρώ το μήνα για τους ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για όσους είναι κάτω των 25 ετών και «κάλυψη» των εισφορών.

Στόχος του προγράμματος είναι η εισοδηματική στήριξη και η διατήρηση επαφής με την αγορά εργασίας των ανέργων (το 3ο τρίμηνο του 2012 περίπου 1.330.000 άτομα διέμεναν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ).

Που θα απασχοληθούν:

-Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα, δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.

-Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κ.λπ.

-Κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ξενώνες αστέγων και κοινωνικά ιατρεία.

-Οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.

Πέντε κριτήρια

Η ένταξη των ανέργων (υποχρεωτικά εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ π.χ. ακόμη κι αν είναι σύζυγοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών) θα γίνεται με σύστημα μοριοδότησης με κριτήρια όπως:

1. Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας.

-Για τους πρώτους 12 μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
-Για τους επόμενους 12 μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
-Για τους επόμενους 12 μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα.

2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου, για το μέλος της οικογένειας - στόχου που δεν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα

-Για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
-Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
-Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα.

3. Η ύπαρξη ανηλίκου παιδιού (για καθένα από τα ανήλικα τέκνα 10 μονάδες).

4. Η οικογενειακή κατάσταση (διπλάσιες μονάδες για τη μονογονεϊκή).

5. Το οικογενειακό εισόδημα (για το τελευταίο οικονομικό έτος).

-Από 0,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ: 30 μονάδες.
-Από 10.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ: 20 μονάδες.
-Από 20.001,00 ευρώ έως 30.000,00 ευρώ: 10 μονάδες.
-Από 30.001,00 και άνω : 0 μονάδες.

Για την εφαρμογή του προγράμματος «εκτάκτου ανάγκης» η διοίκηση του ΟΑΕΔ ζήτησε να «καλυφθούν» νομοθετικά οι αμοιβές -κατά παρέκκλιση των μισθών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας π.χ. για έγγαμους και πολυετίες- η δυνατότητα πρόσληψης στους δήμους, η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και τα κριτήρια επιλογής των ανέργων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ