ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό το ισοζύγιο κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021

ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό το ισοζύγιο κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021

Παρά το θετικό ισοζύγιο του 8μηνου, οι απολύσεις - αποχωρήσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις κατά 9.875 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» Θετικό διατηρήθηκε στο 8μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2021, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, ενώ τον μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό.

Ειδικότερα, στο 8μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.465.557 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.200.427, (622.582 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 577.845 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους είναι θετικό κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας.

Παρόλα αυτά τον Αύγουστο οι απολύσεις-αποχωρήσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις. Συγκεκριμένα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 183.068, ενώ οι αποχωρήσεις σε 192.943 (98.780 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 94.163 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 9.875 θέσεις εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ