Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας: Τι είναι, ο ρόλος της στις εργασιακές διαφορές

 Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας: Τι είναι, ο ρόλος της στις εργασιακές διαφορές

Ως το 2024 ο ετήσιος προϋπολογισμός της Αρχής θα ανέλθει σταδιακά στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ το προσωπικό της θα φτάσει τους 140 υπαλλήλους.

Πρεμιέρα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας με την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της στις Βρυξέλλες

Η αποστολή της αρχής αφορά την ενημέρωση και τον συντονισμό πολιτών, επιχειρήσεων και κρατών-μελών για τα εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την εξεύρεση λύσεων σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών.

Περίπου 17,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν ή εργάζονται σήμερα σε άλλο κράτος μέλος - δηλαδή δύο φορές περισσότεροι απ' ό,τι πριν από μία δεκαετία. Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έρχεται να προστεθεί σε ένα σημαντικό σύνολο νομοθεσίας για τη ρύθμιση διαφόρων πτυχών της κινητικότητας, όπως οι κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων, οι οποίοι κατοχυρώνουν την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, ενώ εκκρεμεί μια τελική συμφωνία για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ως το 2024 ο ετήσιος προϋπολογισμός της Αρχής θα ανέλθει σταδιακά στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ το προσωπικό της θα φτάσει τους 140 υπαλλήλους.