Στη δημοσιότητα οι πίνακες προσλήψεων κτηνιάτρων

Στη δημοσιότητα οι πίνακες προσλήψεων κτηνιάτρων

Oι διορισθέντες θα εργαστούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί Πίνακες των Τελικών Αποτελεσμάτων για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα μας. Παράλληλα, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιήθηκαν οι τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Ενστάσεων των υποψηφίων.

Σημειώνεται πως οι διορισθέντες θα εργαστούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.