Άνοιξαν 227 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ

Άνοιξαν 227 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν συνολικά σε 227 προσλήψεις.

Οι θέσεις που αφορούν οι προσλήψεις είναι οι εξής:

ΣΟΧ 16/2016 (9 ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περ.Δ/νση Ταχ.Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) άτομα, ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 03/06/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/06/2016

ΣΟΧ 28/2015 - 23 ΑΤΟΜΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περ.Δ/νση Πελοποννήσου – Δυτ.Ελλάδας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι τρία (23) άτομα, πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Λακωνίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 03/06/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/06/2016

ΣΟΧ 7/2016 (10 ΑΤΟΜΑ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περ.Δ/νση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) άτομα,πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 03/06/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/06/2016

ΣΟΧ 6/2016 (15 ΑΤΟΜΑ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περ.Δ/νση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) άτομα, πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 02/06/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/06/2016

ΣΟΧ 3/2016 (121 ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν είκοσι ένα (121) άτομα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 01/06/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/06/2016

ΣΟΧ 2/2016 (30 ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗ)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα (30) άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειαςγια τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 01/06/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/06/2016

ΣΟΧ 1/2016 -19 ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Αττικής ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαεννέα (19) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 01/06/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/06/2016