Ιδού οι μισθοί στο Δημόσιο- Αναλυτικά τα ποσά

Ιδού οι μισθοί στο Δημόσιο- Αναλυτικά τα ποσά
Από τα 780 ευρώ για τον νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως τα 4.631 ευρώ, μαζί με τα επιδόματα*, για τον γενικό γραμματέα ενός υπουργείου διαμορφώνονται οι μισθοί στο Δημόσιο σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπονται προνόμια και ποινές, ενώ αν ένας υπάλληλος έχει τρεις συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις, τότε θα επιβραβεύεται με ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη, θα παίρνει τον μισθό του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου δηλαδή.

Αναλυτικά οι μισθοί:

Έτη Μισθολογικόκλιμάκιο ΠΕ ΤΕ

0-2 1 1.092 1.037
2-4 2 1.151 1.092
4-6 3 1.210 1.147
6-8 4 1.269 1.202
8-10 5 1.328 1.257
10-12 6 1.387 1.312
12-14 7 1.446 1.367
14-16 8 1.505 1.422
16-18 9 1.564 1.477
18-20 10 1.623 1.532
20-22 11 1.682 1.587
22-24 12 1.741 1.642
24-26 13 1.800 1.697
26-28 14 1.859 1.752
28-30 15 1.918 1.807
30-32 16 1.977 1.862
32-34 17 1.036 1.917
34-36 18 2.095 1.972
36-38 19 2.154 2.027

Έτη Μισθολογικό κλιμάκιο ΔΕ ΥΕ
0-3 1 858 780
3-6 2 918 823
6-9 3 978 866
9-12 4 1.038 909
12-15 5 1.098 952
15-18 6 1.158 995
18-21 7 1.218 1.038
21-24 8 1.278 1.081
24-27 9 1.338 1.124
27-30 10 1.398 1.167
30-33 11 1.458 1.210
33-36 12 1.518 1.253
36-39 13 1.578 1.296

Επιπλέον, θα χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:

Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε

  • 50 ευρώ για ένα τέκνο,
  • 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα
  • 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα
  • 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

*Οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της κατηγορίας με πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Μ.Κ. 19), πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού (2.154 ευρώ) με το συντελεστή 1,5. Συνεπώς ο νέος βασικός μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ορίζεται στο ποσό των 3.231 ευρώ. Αθροιζόμενες με το προβλεπόμενο στο άρθρο 16 επίδομα θέσης ευθύνης (1.400 ευρώ) οι αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 4.631 ευρώ μηνιαίως.