Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας συναντάμε τους περισσότερους ανέργους (Πίνακας)

Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας συναντάμε τους περισσότερους ανέργους (Πίνακας)
Κατά 17,950 άτομα αυξήθηκε τον Ιανουάριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων (αναζητούντων εργασία), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ.

Eιδικότερα, το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήναΙανουάριο 2016 ανήλθε σε 876.752 άτομα. Από αυτά 449.269 (ποσοστό 51,24%)είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή καιπερισσότερο των 12 μηνών, και 427.483 (ποσοστό 48,76%) είναι εγγεγραμμένα στομητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Το σύνολο των λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιανουάριο 2016ανήλθε σε 188.585 άτομα όπου 61.378 (ποσοστό 32,55%) είναι εγγεγραμμένα στομητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και127.207 (ποσοστό 67,45%) εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12μηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ