Στα "ύψη" η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Στα "ύψη" η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία
Στο 24% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε η μαύρη εργασία στην Ελλάδα το 2012 κατατάσσοντάς την στην πρώτη πεντάδα της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,κατασκευές, οικιακές υπηρεσίες, γεωργία, ξενοδοχειακές υπηρεσίες και εστίαση είναι οι κλάδοι στους οποίους ευδοκιμεί το φαινόμενο.

Τα υψηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε. καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (31,9%) και στην Ρουμανία (29,1%), ενώ σημειώνεται ότι η παραοικονομία αντιστοιχεί στο 18,4% του ΑΕΠ της Ένωσης.

Η Ευρωβουλή αποφάσισε τη σύσταση «ευρωπαϊκής πλατφόρμας» κατά της αδήλωτης εργασίας, η οποία θα προωθήσει τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, των συνδικάτων και των εργοδοτών για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Θα αποτελείται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο που θα ορίζεται από κάθε κράτος-μέλος για να το εκπροσωπεί , έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι τέσσερις εκπροσώπους διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ε.Ε. που θα εκπροσωπούν ισότιμα εργοδότες και εργαζομένους.

Ως παρατηρητές στα συνεδριάσεις της πλατφόρμας θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων, και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών.

Η εν λόγω πλατφόρμα θα ασχοληθεί με όλες τις μορφές της αδήλωτης εργασίας –συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης- και θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων.

Όπως τονίζει η Ευρωβουλή, η μαύρη εργασία είναι ένα πρόβλημα που καταστρέφει την ευρωπαϊκή οικονομία και προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας. Η απόφαση αναμένεται να εγκριθεί τώρα και τυπικά από το Συμβούλιο Υπουργών και θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ