Διευκρινήσεις για την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας

Διευκρινήσεις για την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας
Διευκρινήσεις σχετικά με την αυτοδίκαιη παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 των συμβάσεων καθαριότητας του Δημοσίου, παρέχει εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορου Βερναρδάκη προς τα υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις ανεξάρτητες αρχές.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η παράταση προβλέπεται με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης (ΦΕΚ 184/Α΄/30-12-2015) και αφορά στις ισχύουσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ατομικές συμβάσεις και όσες έχουν λήξει από τις 30 Νοεμβρίου 2015 και μετά, ενώ έχουν ως αντικείμενο την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ.

Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα των ΟΤΑ, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που οι δήμοι είχαν ξεκινήσει διαδικασίες πρόσληψης τέτοιου προσωπικού, έχουν τη δυνατότητα να μην τις υλοποιήσουν ″μερικώς ή ολικώς″ εφ' όσον μέχρι τη δημοσίευση της ΠΝΠ έχουν προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων. Όσες διαδικασίες πρόσληψης δεν έχουν προχωρήσει στη σχετική ανάρτηση ή ανακοίνωση, τότε αυτές αναστέλλονται εφ' όσον οι παραταθείσες συμβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους.

Εάν οι σχετικές διαδικασίες πρόσληψης έχουν προχωρήσει στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφ' όσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, μπορούν να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές ″εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους″. Η πρόσληψη των υπόλοιπων περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Συν τοις άλλοις, οι ατομικές συμβάσεις που έληξαν από τις 4 Νοεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2015 παρατείνονται αυτοδίκαια βάσει της διάταξης του άρθρου 50 του Ν. 4351/2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Η παράταση των εν λόγω συμβάσεων διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου (π.χ. διοικητικού ή δημοτικού συμβουλίου κ.λπ.).

Η παράταση των συμβάσεων αφορά και το προσωπικό που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις, εφ' όσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ δεν ισχύει για το προσωπικό που απασχολείται με ασφαλιστικά μέτρα, καθ' όσον αυτό απολαμβάνει την προστασία που απορρέει από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, τόσο ως προς το χρόνο απασχόλησής του, όσο και ως προς τη σχέση εργασίας, με την οποία συνδέεται με τον εκάστοτε φορέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ