Αυτοί είναι οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στο Δημόσιο (Πίνακες)

Αυτοί είναι οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στο Δημόσιο (Πίνακες)
Τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016 ανακοίνωσε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 136 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 135 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr/

Για τον πίνακα Νηπιαγωγών πατήστε εδώ

Για τον πίνακα Δασκάλων πατήστε εδώ