ΔΕΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης ανειδίκευτου προσωπικού

ΔΕΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης ανειδίκευτου προσωπικού
Στη πρόληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωράει μέσα στο επόμενο διάστημα η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, ηΔιεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στηνπρόσληψη ενός ατόμου στον Τομέα Σχεδιασμού Απόδοσης Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικούγια την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΜΚΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 30­32, 10433 ΑΘΗΝΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 28/07/2015 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΜΚΘ, στην Αθήνα, την έντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της Διεύθυνσης, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης

1. Εντοπιότητα.

2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.

3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.)

4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.

Δειτε περισσότερα ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ