Ποιοι άνεργοι και πότε θα πάρουν το επίδομα των 500 ευρώ

Ποιοι άνεργοι και πότε θα πάρουν το επίδομα των 500 ευρώ
Από την Δευτέρα 2 έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου θα χορηγούνται οι επιταγές κατάρτισης στους ανέργους που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα «Κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πόσοι εγκρίθηκαν

Αν και αρχικά ο προυπολογισμός του προγράμματος ήταν 22 εκατ. ευρώ, λόγω της μεγάλης συμμετοχής ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα, διπλασιάσθηκε σε 44 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη ήταν η αύξηση και του αριθμού των διακιούχων από 18.332 σε 36.664 άτομα. Εκτός από τους δικαιούχους του προγράμματος επιλέχθηκαν και 18.311 άνεργοι, κάποιοι από τους οποίους ενδέχεται να καλύψουν θέσεις ανέργων που τελικά δεν θα εμφανιστούν μέσα στις ημερομηνίες να παραλάβουν την επιταγή τους. Ο αριθμός των ανέργων που η αίτηση τους δεν εγκρίθηκε λόγω μορίων ανήλθε σε 102.636 άτομα, ενώ δεν αξιολογήθηκαν 3.737 αιτήσεις επειδή δεν τηρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ( μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 25/5/2012, σύμφωνα με το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ).

Πως και που θα παραλάβετε το voucher

Οι δικαιούχοι των επιταγών κατάρτισης δύνανται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την επιταγή κατάρτισης (training voucher), από το ΚΠΑ2 που είναι εγγεγραμμένοι. Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης απαιτείται η επίδειξη εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ωφελούμενου.

Που θα βρείτε αν έχει εγκριθεί η αίτηση σας

http://www.voucher.gov.gr/index/view-results/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ