Ποιοι παίρνουν τα χιλιάρικα και ποιοι τα …τριχίλιαρα (μηνιαίως) στο Δημόσιο – Πλήρης κατάλογος

Ποιοι παίρνουν τα χιλιάρικα και ποιοι τα …τριχίλιαρα (μηνιαίως) στο Δημόσιο – Πλήρης κατάλογος
Ένα από τα μέτρα που θεωρείται σίγουρο ότι θα συμπεριληφθούν στο νέο πακέτο –ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ όπως φέρεται να συμφωνεί πλέον η ελληνική κυβέρνηση- είναι αυτό της πλήρους εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στο δημόσιο. Για αρκετές χιλιάδες υπαλλήλους του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτό θα οδηγήσει σε νέες μειώσεις μισθών ενώ οι ποινές σε περίπτωση μη τήρησης του ενιαίου μισθολογίου, αναμένεται να γίνουν ακόμη αυστηρότερες.  

Την ύπαρξη πατρικίων και πληβείων αποδεικνύουν τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Τα νούμερα που ακολουθούν, αφορούν σε μεικτές μέσες μηνιαίες αποδοχές. Δηλαδή, τα χορηγούμενα μισθολογικά στοιχεία αφορούν στο μικτό μισθολογικό κόστος (που συμπεριλαμβάνει τις κρατήσεις των εργαζομένων για τους κλάδους της κύριας και επικουρικής σύνταξης, τις κρατήσεις για την υγειονομική κάλυψη, την προκαταβολή φόρου και τις ειδικές εισφορές αλληλεγγύης). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος μηνός Αυγούστου για τους υπηρετούντες στις οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών είναι 2.446,61 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέσο καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εκτιμάται σε 1.591,88 ευρώ.

Όπως θα διαπιστώσετε, εξακολουθούν να υπάρχουν αμοιβές άνω των 3000-3500 ευρώ μηνιαίως ενώ σε άλλες υπηρεσίες, οι καθαρές αποδοχές έχουν ήδη πέσει κάτω από τα επίπεδα των 1000 ευρώ. Ιδού ο πλήρης κατάλογος, όπως διαβιβάστηκε στη Βουλή:

Α. Προσωπικό Υπηρεσιών και Φορέων που βαρύνουν άμεσα τον Προϋπολογισμό του υπουργείο Οικονομικών

Το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού, των υπηρεσιών και φορέων που βαρύνουν άμεσα με μισθολογικές δαπάνες τον Προϋπολογισμό Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών είναι, για τους μονίμους υπαλλήλους:

 1. Υπάλληλος ΠΕ : 2.499,57 ευρώ
 2. Υπάλληλος ΤΕ: 2.379,30 ευρώ
 3. Υπάλληλος ΔΕ: 2.412,83 ευρώ
 4. Υπάλληλος ΥΕ: 2.108 ευρώ

Στην ίδια κατηγορία, για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το μέσο μικτό κόστος έχει ως εξής:

 1. Υπάλληλος ΠΕ: 2.608,38 ευρώ
 2. Υπάλληλος ΤΕ: 2.513,32 ευρώ
 3. Υπάλληλος ΔΕ:2.296,36 ευρώ
 4. Υπάλληλος ΥΕ: 1.164,25 ευρώ

Ανά εργασιακό καθεστώς το μέσο μικτό κόστος έχει ως εξής:

 1. Μόνιμοι υπάλληλοι: 2.480 ευρώ
 2. Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου: 1.830 ευρώ
 3. Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου: 1.535 ευρώ
 4. Λοιπά Ειδικά Καθεστώτα: 1.931 ευρώ
 • Στις οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών και του ΝΣΚ, ο αριθμός προσωπικού είναι 16.567 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.446,61 ευρώ.
 • Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ο αριθμός προσωπικού είναι 50 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.887,46 ευρώ.
 • Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, ο αριθμός προσωπικού είναι 84 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.696,43 ευρώ.
 • Στο πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ο αριθμός προσωπικού είναι τέσσερις υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.825 ευρώ.
 • Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας, ο αριθμός προσωπικού είναι έξι άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.460 ευρώ.
 • Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ο αριθμός προσωπικού είναι 10 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.440 ευρώ
 • Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Τηλεόραση, ο αριθμός προσωπικού είναι επτά υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.750 ευρώ.
 • Στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, υπηρετούν 12 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 837,57 ευρώ.
 • Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, ο αριθμός προσωπικού είναι 493 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.072 ευρώ.
 • Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο αριθμός προσωπικού είναι 50 και το μέσο κόστος είναι 2.051,82 ευρώ.
 • Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, ο αριθμός προσωπικού είναι 18 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.178,44 ευρώ.
 • Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: προσωπικό 267 άτομα, μέσο μικτό κόστος 2.136,16 ευρώ
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή: προσωπικό 811 άτομα, μέσο μικτό κόστος 2.386,69 ευρώ.
 • Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ): υπηρετούν 384 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.478,97 ευρώ
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ): υπηρετούν 10 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.284,91 ευρώ.
 • Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ): υπηρετούν 17 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.911,38 ευρώ.
 • Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ): το σύνολο του προσωπικού του υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και το ΑΚΑΓΕ εποπτεύεται από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.
 • Βαρβάκειο Ίδρυμα: έχει τρία άτομα προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.315,06
 • Διώρυγα Κορίνθου ΑΕ: ο αριθμός προσωπικού είναι 82 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.991,07 ευρώ.
 • Ελληνικές Αλυκές: έχει προσωπικό 37 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.841,75 ευρώ
 • ΕΑΒ: έχει 1.390 άτομα, προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.755,06 ευρώ.
 • ΕΛΒΟ: έχει προσωπικό 365 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.882,76 ευρώ.

- Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας Παιγνίων: έχει προσωπικό 28 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.114,43 ευρώ.

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: έχει προσωπικό 154 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 3.445,23 ευρώ.

- Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου: έχει προσωπικό επτά άτομα και μέσο μικτό κόστος 2.396,52 ευρώ.

- Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων: έχει 18 άτομα προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος 2.147 ευρώ.

- Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων: έχει 13 άτομα, προσωπικό και μέσο μικτό κόστος 2.732,85 ευρώ.

$1- Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: έχει 357 άτομα και μέσο μικτό κόστος 2.231,28 ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ