Επ.Ανταγωνισμού: "Ναι" στην απόκτηση της Προμηθέας GAS απ’την Πυρσός

Επ.Ανταγωνισμού: "Ναι" στην απόκτηση της Προμηθέας GAS απ’την Πυρσός

Στην συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία "ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" επί της εταιρίας με την επωνυμία "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι σχετικές αγορές προϊόντος είναι οι α) Αγορά πρωτογενούς προμήθειας φυσικού αερίου, β) Αγορά λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου, γ) Αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δ) Αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ε) Αγορά κατασκευής έργων και στ) Αγορά κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

Στην συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο (2) εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές) ή β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει την κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την "ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" επί της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ