Βογιατζόγλου: Άνοδος τζίρου 25,58% στο 9μηνο

Βογιατζόγλου: Άνοδος τζίρου 25,58% στο 9μηνο

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,420 εκατ. ευρώ, έναντι 2,279 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 6,17%.  

Στο ποσό των 25,101 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βογιατζόγλου το εννεάμηνο του 2022 έναντι 19,988 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο, εμφανίζοντας αύξηση 25,58%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,420 εκατ. ευρώ, έναντι 2,279 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 6,17%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 1,821 εκατ. ευρώ, έναντι 1,667 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 9,26%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,622 εκατ. ευρώ, έναντι 1,486 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 9,11%.

Ειδικότερα κατά το τρίτο (γ΄) τρίμηνο της χρήσεως 2022 (01.07.-30.09.2022) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσεως 2021 (01.07.-30.09.2021) τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, διαμορφώθηκαν ως εξής: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,785 εκατ. ευρώ, έναντι 5,875 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 66,54%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,031 εκατ. ευρώ, έναντι 762.000 ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 166,71%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 1,015 εκατ. ευρώ, έναντι 554.000 ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 83,45%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 946.000 ευρώ, έναντι 491.000 ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 92,46%.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου την 30.09.2022 ανήλθαν σε 12,991 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε 18,133 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1,444 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ