Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ εδραίωσαν τον εξαγωγικό ρόλο της ZINCOMETAL

Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ εδραίωσαν τον εξαγωγικό ρόλο της ZINCOMETAL

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή, στον σχεδιασμό και στην πώληση ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων μιας ευρείας γκάμας προϊόντων όπως  τα φωτιστικά σώματα, τα αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού, τα μεταλλικά στοιχεία μεταφοράς και διανομής ρεύματος κ.ά.

Η χρηματοδότηση που έλαβε από το ΕΣΠΑ η εταιρεία ZINCOMETAL S.A. την βοήθησε να καταστεί ηγέτης στο αντικείμενό της, εντός συνόρων, ενώ εδραίωσε την εξαγωγική της παρουσία με το 25% του κύκλου εργασιών της να αποστέλλεται σε περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής. Πρόκειται για μία καινοτόμα εταιρεία η οποία αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια στους κόλπους της τμήμα R&D.

Η εταιρεία περιλαμβάνεται στα «παραδείγματα έργων» που δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς, όπως σημειώνεται, «με τη συμμετοχή της στη δράση του ΕΠΑνΕΚ "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός' επένδυσε στη βελτίωση της παραγωγής της και στην πιστοποίηση των προϊόντων της προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την εξαγωγική της δραστηριότητα».

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή, στον σχεδιασμό και στην πώληση ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων μιας ευρείας γκάμας προϊόντων όπως τα φωτιστικά σώματα, τα αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού, τα μεταλλικά στοιχεία μεταφοράς και διανομής ρεύματος κ.ά.

Ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί συνέχεια της ιδρυθείσας από το 1983 εταιρείας μηχανολογικών εφαρμογών ΤΕΜΚΑΤ-ΣΤ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.

Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται πολύ κοντά στην βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς και μόλις 45 χλμ. από την Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει γραφεία και εκθεσιακούς χώρους τόσο στην περιοχή της Αθήνας όσο και στην περιοχή της Σόφιας-Βουλγαρία, καθώς και δεύτερη παραγωγική μονάδα στο Σλίβεν-Βουλγαρίας.

Η ZINCOMETAL εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 388.500 ευρώ και δημόσια δαπάνη 194.250 ευρώ με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανάρτηση, «η πολύχρονη εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η εμπιστοσύνη μεταξύ των πελατών καθιστούν την ZINCOMETAL ηγέτη στην Ελληνική αγορά κερδίζοντας συγχρόνως και σημαντικό μερίδιο των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά».

Οι κτιριακές της εγκαταστάσεις καλύπτουν 30000 m2, μέσα στις οποίες λειτουργεί ο πλέον σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός με ιδιόκτητο εν θερμώ γαλβανιστήριο, το μεγαλύτερο σε μήκος - 13000 mm - στα Βαλκάνια και 4 ηλεκτροστατικά βαφεία πούδρας, σε ιδιόκτητα οικόπεδα 120000m2.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Λύσεων που καλύπτουν τις ακόλουθες μεγάλες ενότητες έργων υποδομής:

- Ολοκληρωμένα Σύστηματα Φωτισμού (ιστοί και πυλώνες φωτισμού, φωτιστικά σώματα led, αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού, συστήματα έξυπνης διαχείρισης φωτισμού - "smart cities")

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ