ΔΕΔΔΗΕ: Oι πίνακες κατάταξης για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

 ΔΕΔΔΗΕ: Oι πίνακες κατάταξης για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ) και σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων της συγκεκριμένης ειδικότητα απασχόλησης, αναρτάται εκ νέου το σύνολο των προσωρινών πινάκων κατάταξης και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία άσκησης των ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων, μόνο για λόγους νομιμότητας, η Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.

Η νέα ημερομηνία αφορά ΜΟΝΟ στην Ειδικότητα Απασχόλησης των Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 2/2021 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ