Στα χέρια της Intrakat πέρασε η DNC ENERGY έναντι 15,1 εκατ. ευρώ

 Στα χέρια της Intrakat πέρασε η DNC ENERGY έναντι 15,1 εκατ. ευρώ

Aπόκτηση χαρτοφυλακίου αδειών Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 520 MW

 

 

H «INTRA - K. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «INTRA - K. ENERGY Μ.Α.Ε.», θυγατρική κατά ποσοστό 100% της Intrakat, την Παρασκευή 30.9.2022 ολοκλήρωσε τις διαδικασίες απόκτησης κατά ποσοστό 100% της εταιρείας «ΝΤ.ΕΝ ΣΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DNC ENERGY», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 15,1 εκατ. Ευρώ. Η εταιρεία η οποία εισέρχεται πλέον στον Όμιλο Intrakat, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 520 MW που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης.

Ο Όμιλος Intrakat ενισχύει έτσι σημαντικά τη θέση του στον τομέα των ΑΠΕ, διαθέτοντας σήμερα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1,8 GW, εκ των οποίων 1 GW αφορά αιολικά πάρκα και 0,8 GW αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ ο σχεδιασμός του Ομίλου περιλαμβάνει και την δραστηριοποίηση στην αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,7 GW.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ