Παπουτσάνης: Στις 14/10 η γενική συνέλευση για τη διανομή κερδών σε Δ.Σ. και εργαζόμενους

 Παπουτσάνης: Στις 14/10 η γενική συνέλευση για τη διανομή κερδών σε Δ.Σ. και εργαζόμενους

Τα θέματα ημερησίας διάταξης

 

Το διοικητικό συμβούλιο της Παπουτσάνης καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου, με βασικό αντικείμενο την έγκριση της διανομής μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 σε μέλη του Δ.Σ. και σε εργαζόμενους.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι συγκεκριμένα τα εξής:

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας.

3. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ