ΚΑΠΕ: Δράσεις προώθησης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια

ΚΑΠΕ: Δράσεις προώθησης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια

Η εκδήλωση την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, 17:00 - 19:00 ΟΙΚΟΔΟΜΗ Expo, Metropolitan Expo έχει σκοπό να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την oδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (EPBD)


Εκδήλωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την oδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (EPBD), τον πολλαπλό ρόλο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τις διαδικασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης


Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ απαραίτητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει πολλές οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων τόσο σε φάση νέας κατασκευής όσο και σε φάση ριζικής ανακαίνισης.

Η εκδήλωση την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, 17:00 - 19:00 ΟΙΚΟΔΟΜΗ Expo, Metropolitan Expo έχει σκοπό να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την oδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (EPBD), τον πολλαπλό ρόλο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τις διαδικασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE), ενώ έχει οριστεί ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του.

Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987, είναι Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Εποπτεύεται από το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ