Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος Profile

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος Profile

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ

Άνοδο των πωλήσεων και της μετά φόρων κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος Profile το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται σε σχετική ανακοίνωση, «παρά τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση, ο Όμιλος συνέχισε την ισχυρή ανάπτυξή του, εντός και εκτός συνόρων, παρουσιάζοντας νέες λύσεις και σημαντικές αναβαθμίσεις των υφιστάμενων, που οδηγούν σε ανάληψη νέων έργων, στην σταθερή προτίμηση των πελατών, καθώς και στην ανάληψη εξειδικευμένων έργων του ελληνικού δημοσίου».

Σε ενοποιημένο επίπεδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρώντας τον επιχειρηματικό κλάδο του Ticketing, ο οποίος μεταβιβάσθηκε στις 14/6/2022), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 33% και ανήλθε σε 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 18%, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 38% σε 1,5 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 55% σε 1,04 εκατ. ευρώ από 0,67 εκατ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την πώληση του κλάδου Ticketing, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατά 184% σε 2,1 εκατ. ευρώ από 0,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του Ομίλου Profile, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του Ομίλου), ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 2,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων (εξαιρουμένων των αποσβέσεων της αποτίμησης άυλων στοιχείων ενεργητικού των εξαγοραζόμενων εταιρειών, αλλά και των κερδών που προέκυψαν από την πώληση επιχειρηματικού κλάδου), τα οποία ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37%.

H ρευστότητα του Ομίλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του πρώτου εξαμήνου στα 16,9 εκατ. ευρώ και καθαρά διαθέσιμα στα 10 εκατ. ευρώ, τα οποία συνυπολογίζοντας την αξία των ίδιων μετοχών που διατηρούσε η εταιρεία, ανέρχονται σε 10,9 εκατ. ευρώ Σε λειτουργικό επίπεδο, τo πρώτο εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος Profile παρουσίασε δυναμική πορεία, κλείνοντας νέες συμφωνίες και σημαντικές επεκτάσεις με 24 οργανισμούς σε 12 χώρες, ενώ ταυτόχρονα, έλαβε νέες διεθνείς διακρίσεις για τις λύσεις Investment Management (Axia), Digital Banking (Finuevo) και Treasury (Acumen) από τα World Economic Magazine, International Business Magazine, Chartis, Innovatech Awards και Finance Derivative.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ