Intercontinental : 2,04 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο

 Intercontinental : 2,04 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο

Tην 30.06.2022 στην εταιρεία ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα - κυρίως καταστήματα και γραφεία - επιφάνειας 52.936 τμ

 

 

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, και ακολουθώντας τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα παρουσίασε αύξηση των Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) κατά 10,82%, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στην αγορά δύο ακινήτων το 2021 και δευτερεύοντος στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο θυγατρικών εταιρειών όπως και της σημαντικής αναπροσαρμογής των μισθωμάτων λόγω πληθωρισμού. Η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας ανέρχεται πλέον στα € 111,2 στοχεύοντας σε περαιτέρω σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου έως το τέλος του 2023.

ΣTην 30.06.2022 στην εταιρεία ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα - κυρίως καταστήματα και γραφεία - επιφάνειας 52.936 τμ.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το φετινό Α’ εξάμηνο, σε σχέση με αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, είναι η ακόλουθη:

1. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €4,37 εκατ. έναντι €3,69 εκατ. αύξηση 18,53%, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών.
2. Η ζημιές από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε €0,49 εκατ. έναντι €0,13 εκατ., το αντίστοιχο περσινό διάστημα συμπεριλαμβανομένων προσθηκών και βελτιώσεων ύψους €0,28 εκατ. εντός του α’ εξαμήνου του 2022.
3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €2,58 εκατ. έναντι €2,64 εκατ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
4. Κατ’ επέκταση τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,10 εκατ. έναντι €2,11 εκατ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €2,04 εκατ. έναντι €2,06 εκατ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
6. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε €58 χιλ. έναντι €48 χιλ. λόγω της αγοράς δύο ακινήτων συνολικής αξίας € 20,73εκ. το 2021

Βασικοί Δείκτες
0 Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 35,18 % (Α’ εξάμηνο 2021: 39,30%)
0 Προσαρμοσμένο EBITDA: €3.128.865 (Α’ εξάμηνο 2021: € 2.819.013)
0 Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): € 3.070.600 (Α’ εξάμηνο 2021: €2.770.714)
0 Γενική Ρευστότητα: 1,26 (Α’ εξάμηνο 2021: 1,18).
- Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,34 (Α’ εξάμηνο 2021: €7,20)
- Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,19 (Α’ εξάμηνο 2021: €0,20).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ