ΕΚΤΕΡ: Ανέλαβε στην Τζια ύψους 1,22 εκατ. ευρώ

 ΕΚΤΕΡ: Ανέλαβε στην Τζια ύψους 1,22 εκατ. ευρώ

 

Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου καθορίστηκε στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία "ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε." συνολικής αξίας 1.221.400,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α) για την κατασκευή οικοδομικών εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος εντός του έργου "ONE&ONLY KEA ISLAND" στην Τζιά.
Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου καθορίστηκε στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ