ΑΕΓΕΚ: Πώληση της θυγατρικής Ελαφόνησος - Στα 1,75 εκατ. ευρώ το τίμημα

 ΑΕΓΕΚ: Πώληση της θυγατρικής Ελαφόνησος - Στα 1,75 εκατ. ευρώ το τίμημα

Πώληση της συμμετοχής της 100% στην θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ" και τον δ.τ. ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον δ.τ. ΑΤΕΦΑ

 

 

Στην πώληση της θυγατρικής της Ελαφόνησος ΑΕ προχώρησε η ΑΕΓΕΚ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση : Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της και προς το σκοπό της μείωσης δανειακών υποχρεώσεών της από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια, της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στην πώληση της συμμετοχής της 100% στην θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ" και τον δ.τ. ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον δ.τ. ΑΤΕΦΑ, με συνολικό καταβληθέν τίμημα, ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.750.000,00€).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ