ΟΛΘ: Αλλαγές στη διοίκηση - Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Αθ. Λιάγκος

 ΟΛΘ: Αλλαγές στη διοίκηση - Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Αθ. Λιάγκος

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Αθανάσιος Λιάγκος αναλαμβάνει το σύνολο των καθηκόντων του απερχόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου-Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Franco Ν. Cupolo από σήμερα, 15.07.2022

Αλλαγές στη σύνθεση της διοίκησής της ανακοίνωσε η ΟΛΘ Α.Ε., με τον Αθανάσιο Λιάγκο, εκτελεστικό πρόεδρο της εταιρείας, να αναλαμβάνει καθήκοντα και διευθύνοντος συμβούλου και τον Γεώργιο Καραμανωλάκη να καταλαμβάνει τη θέση του γενικού οικονομικού διευθυντή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Αθανάσιος Λιάγκος αναλαμβάνει το σύνολο των καθηκόντων του απερχόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου-Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Franco Ν. Cupolo από σήμερα, 15.07.2022. Ο ορισμός του κ. Γεωργίου Καραμανωλάκη ως Γενικού Οικονομικού Διευθυντή από 30.07.2022 σε αντικατάσταση του κ. Henrik M. Jepsen, ο οποίος αποχωρεί την 29.7.2022, επίσης αφορά το σύνολο των καθηκόντων του απερχόμενου στελέχους. Ο νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής έχει πολυετή διεθνή εμπειρία μεταξύ άλλων και στους κλάδους της ενέργειας και της τεχνολογίας και αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ΟΛΘ Α.Ε».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως δεν υφίσταται καμία αλλαγή στις Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

Μετά τις ανακοινωθείσες αλλαγές, η η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. έχει ως εξής:

- Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Laurent Martens, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

- Artur Davidian, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος

- FU Βaiqiao (Leon), Μη εκτελεστικό μέλος

- Χάρης Καραμανέας, Μη εκτελεστικό μέλος

- Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Αγγελική Σαμαρά, Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Ειρήνη Χάδιαρη, Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ