ΟΛΠ: Έγκριση μερίσματος 0,628 ευρώ ανά μετοχή

ΟΛΠ: Έγκριση μερίσματος 0,628 ευρώ ανά μετοχή

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με απαρτία που ανήλθε στο 78,66%.

Εγκρίθηκαν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ, χθες, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Διανομή Μερίσματος για το 2021.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με απαρτία που ανήλθε στο 78,66%.
Επισημαίνεται, ότι το ποσό του μερίσματος, κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. ανήλθε σε 0,628 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 57% σε σχέση με το 2020.

Tα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2021 αφορούν στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, ο οποίος ανέρχεται σε 154,2 εκατ. ευρώ, στα κέρδη προ φόρων, τα οποία είναι 49,2 εκατ. ευρώ και στα κέρδη μετά από τους φόρους, τα οποία ανέρχονται σε 36,8 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα σημείωσαν αύξηση και ανέρχονται σε 135,0 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται πως έως το τέλος του 2021 το σωρευτικό συμβασιοποιημένο ποσό των υποχρεωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 250,5 εκατ. ευρώ ή 89,9%.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang, ο οποίος προήδρευσε της γενικής συνελεύσεως, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεδρίαση και κυρίως για τα σταθερά εύρωστα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία όπως είπε "αποδεικνύουν ότι η στρατηγική, η οποία ακολουθείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια στο Λιμάνι Πειραιά, είναι η κατάλληλη, οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται και διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μετόχων".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ