Νέο ΔΣ στο Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο

 Νέο ΔΣ στο Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Τα νέα μέλη

 

Σε συνέχεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών του Ελληνο-Σουηδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στην Κατοικία του Πρέσβη της Σουηδίας στην Ελλάδα, τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν σε συνεδρίαση αμέσως μετά, την ίδια μέρα, ώστε να προβούν σε Συγκρότηση σε Σώμα.
Η πλειοψηφούσα, κα Ουρανία Πατσιοπούλου, πριν την έναρξη των εργασιών ευχαρίστησε και συνεχάρη τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους, ενώ καλωσόρισε τα νεοεκλεγέντα Μέλη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ουρανία Πατσιοπούλου, SKF Hellas
1ος Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Παππάς, Ericsson Hellas
2ος Αντιπρόεδρος: Σταυρούλα Αρβανιτάκη, Combitrans Hellas Ltd.
Ταμίας: Νικόλαος Γιαννουσάς, Volvo Car Hellas
Μέλος: Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Μέλος: Ηλίας Λέφας, Thermovent Hellas S.A.
Μέλος: Στέφανος Θεοδωρίδης, TEMES S.A.
Μέλος: Marcus Pettersson, OMILON A.B.

Aναπληρωματικό Μέλος: Αλέξανδρος Αβερκιάδης, Scandinavian Airlines Systems
Αναπληρωματικό Μέλος: Iωάννης Φιλιώτης, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
Αναπληρωματικό Μέλος: Christian Arnbom, Law Firm Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ