Μπλε Κέδρος:2,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

 Μπλε Κέδρος:2,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Mετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς ι διατέθηκαν συνολικά 7.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

Η Optima bank Α.Ε. ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας Μπλε Κέδρος στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την 08.06.2022, ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 7.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς ορίστηκε σε 2,25 ευρώ ανά νέα μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ