Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Με το βλέμμα στο μέλλον και με στόχο το «μηδέν»

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Με το βλέμμα στο μέλλον και με στόχο το «μηδέν»

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, έχει δεσμευθεί για τον εκμηδενισμό του ανθρακικού της αποτυπώματος στα επόμενα χρόνια

H βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής δραστηριότητας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Με υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, στοχεύει το ΜΗΔΕΝ, ακολουθώντας ένα συνεκτικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, με βασικό μήνυμα «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ». Η εταιρεία δημοσίευσε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, ο οποίος εστιάζει σε δράσεις και αποτελέσματα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξής της.

Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ως μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση, έχει δεσμευθεί για τον εκμηδενισμό του ανθρακικού της αποτυπώματος στα επόμενα χρόνια, έχοντας πραγματοποιήσει ήδη σημαντικά βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι μονάδες παραγωγής της αποτελούν τους «πυρήνες» της δραστηριότητάς της. Διαθέτει δύο ιδιόκτητα εργοστάσια, δυναμικότητας 2,1 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα Ευβοίας. Το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών συνάδει με απόλυτα φιλικούς προς το περιβάλλον μηχανισμούς, ενώ η τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί μόνιμη και σταθερή προτεραιότητά της εταιρείας. Αυτός ακριβώς ο συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεών είναι απαραίτητος για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση για τον εκμηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος μακροπρόθεσμα.

Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επαναξιολογεί ετησίως κάθε στάδιο στην εξαιρετικά απαιτητική αλυσίδα εφοδιασμού, αναδιαμορφώνοντας και βελτιώνοντας τη διαδικασία στο σύνολό της, από την παραγωγή έως και την τελική παράδοση των προϊόντων. Συγκεκριμένα, με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, έχει πετύχει 52% μείωση των εκπομπών CO2, 52% μείωση στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας και 35% μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στις δύο παραγωγικές της μονάδες, από το 2015.

Μηδενική σπατάλη νερού κατά την παραγωγική διαδικασία
Μεγάλη ευθύνη αλλά και αναγκαιότητα για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία αποτελεί η προστασία και η διαφύλαξη του νερού κατά την παραγωγική διαδικασία.
Βάσει του πλάνου που ακολουθεί, μεταξύ άλλων, το 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία χαρτογράφησης νερού για τον προσδιορισμό περιοχών βελτίωσης και στις δύο παραγωγικές μονάδες, με εστίαση στη γραμμή εμφιάλωσης, που παίζει κομβικό ρόλο στις προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης νερού. Ως συνολικό αποτέλεσμα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει πετύχει 48% μείωση της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσια που διαθέτει, από το 2015.

Μηδενική κατάχρηση αλκοόλ και υπεύθυνη κατανάλωση
Τα προϊόντα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, καθώς είναι συνώνυμα των στιγμών χαλάρωσης και χαράς. Ωστόσο, η κατάχρηση αλκοόλ - όπως και η κατανάλωση από ανήλικους ή η οδήγηση σε κατάσταση μέθης - παραμένει ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Σημαντικό μέρος της αποστολής της είναι να τονίζει διαρκώς τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης, σε οποιαδήποτε περίσταση, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τους καταναλωτές να απολαμβάνουν τα προϊόντα της πάντα με μέτρο και υπευθυνότητα. Για τον λόγο αυτό, το ηχηρό μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης είναι εμφανές στο σύνολο των συσκευασιών και των επικοινωνιακών υλικών των αλκοολούχων προϊόντων της, ενώ ταυτόχρονα απέχει από κάθε είδους ενέργειες που απευθύνονται σε ανηλίκους.
Στο ίδιο πλαίσιο, επιδιώκει και προωθεί συνεχώς την κατηγορία της Μπύρας Χωρίς Αλκοόλ (στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας παράλληλα και τις περιστάσεις κατανάλωσης. Επίσης, σε σταθερή βάση υλοποιεί πολυδιάστατες συνεργασίες με πελάτες και συνεργάτες της, σε όλο το φάσμα των καναλιών, στοχευμένες συνέργειες με φορείς, καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες με βασικό και ενιαίο στόχο την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης.
Βασική ενέργεια για το 2021 υπήρξε η εγκατάσταση αλκοολόμετρου (Interlock) στο σύνολο των οχημάτων του εταιρικού της στόλου. Στο ίδιο πλαίσιο και με σταθερή τη δέσμευση για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης σε κάθε περίσταση, πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στο σύνολο των εργαζομένων της που διαθέτουν εταιρικό όχημα, εστιάζοντας στο πώς θα πρέπει να συνδυάζεται η ασφαλής οδήγηση με την υπεύθυνη κατανάλωση, καθώς και σε συμπεριφορές προς αποφυγή.

Μηδενικά ατυχημάτων στον χώρο εργασίας
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιδιώκει διαρκώς την προώθηση μιας κουλτούρας μηδενικών ατυχημάτων στον χώρο εργασίας και την υιοθέτησή της από όλους τους εργαζομένους. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος πενταετίας, έως και το 2022, είναι η σταδιακή μείωση των ατυχημάτων σε ετήσια βάση, ενώ έως το 2030 στόχος είναι τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας να είναι μηδενικά.
Για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής «Υγείας & Ασφάλειας» της εταιρείας ακολουθούνται οι «Βασικοί Κανόνες Ασφάλειας» (Life Saving Rules), οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος του ανανεωμένου προγράμματος εκπαίδευσης των νέων εργαζομένων, με βασικό στόχο την αποφυγή ατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται συνεχής επικοινωνία μέσω εκπαιδεύσεων και εσωτερικών σημάνσεων, στο σύνολο των εγκαταστάσεών της εταιρείας, πανελλαδικά.

Μια ακόμη εξαιρετικά χρήσιμη πρακτική, όπως έχει αποδειχθεί, είναι η σύσταση ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλα τα Τμήματα και Διευθύνσεις, πραγματοποιώντας προγραμματισμένες μηνιαίες συναντήσεις και αποτελώντας τους «πρεσβευτές» της εταιρείας ως προς την Υγεία & Ασφάλεια.

Επιπλέον, έχουν συσταθεί και ομάδες πρώτων βοηθειών, οι οποίες επίσης αποτελούνται από εργαζόμενους-εθελοντές όλων των Τμημάτων και Διευθύνσεων. Τα μέλη τους εκπαιδεύονται από τον Ερυθρό Σταυρό, λαμβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση και αξιοποιούν τις γνώσεις τους σε έκτακτες ασκήσεις ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ασφάλεια σε σχέση με την οδήγηση. Το 2021 υλοποιήθηκαν 2 διαδικτυακές εκπαιδεύσεις οδήγησης («Alert Driving»), σε όσους εργαζόμενους διαθέτουν εταιρικό όχημα, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να επαναληφθούν και το 2022, ενώ θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδεύσεις ασφαλούς οδήγησης πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς και για τους οδηγούς φορτηγών της εταιρείας.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ως μια εταιρεία με σταθερό βηματισμό, εξωστρέφεια, καινοτομία και κυρίως τους ανθρώπους της, αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό και αξιόπιστο σχήμα, που συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου της ζυθοποιίας στην Ελλάδα.

Πιστή στον σκοπό της, να ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανταποκρίνεται και συνδράμει σε πρωτοβουλίες για το κοινό καλό, εστιάζοντας σε πραγματικές ανάγκες αλλά και στην επόμενη μέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ