Η Coca-Cola έχασε φορολογική μάχη στο ΣτΕ

Η Coca-Cola έχασε φορολογική μάχη στο ΣτΕ

Οι φορολογικές αρχές καταλόγισαν στην Coca-Cola περίπου 2,6 εκατ. ευρώ, χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς έχουν επιβληθεί πρόσθετη φόροι (200%), πρόστιμα (30%)

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις της εταιρείας Coca-Cola Ηοldings BV που ζητούσε να αναιρεθούν αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες υποχρεωνόταν να καταβάλλει περίπου 2,6 εκατ. ευρώ για διαφορές φόρων, πρόσθετων φόρων και προστίμων, παρελθόντων ετών λόγω ανακριβών δηλώσεων.

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου αμφισβήτησε τον τρόπο φορολόγησης των αλλοδαπής προέλευσης (Κύπρος) μερισμάτων της Coca-Cola και εξέδωσε φύλλα ελέγχου φόρου εισοδήματος καταλογίζοντας διαφορές κύριου φόρου εισοδήματος, πρόσθετο φόρο και πρόστιμα, λόγω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων διαφόρων οικονομικών ετών (2008, 2009, κλπ).

Οι φορολογικές αρχές αμφισβήτησαν τον τρόπο φορολόγησης των μερισμάτων της αλλοδαπής που προκύπτει από την σχετική διμερή σύμβαση φορολόγησης με μειωμένο συντελεστή και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είχαν ζητήσει την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Οι φορολογικές αρχές καταλόγισαν στην Coca-Cola περίπου 2,6 εκατ. ευρώ, χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς έχουν επιβληθεί πρόσθετη φόροι (200%), πρόστιμα (30%), κλπ.
Τέλος, το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ με 5 αποφάσεις του απέρριψε ως αβάσιμες και αλυσιτελείς τις αναιρέσεις της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ