Αλουμύλ: Στα 97,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος το Α' τρίμηνο

Αλουμύλ: Στα 97,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος το Α' τρίμηνο

Τέλος, η Αλουμύλ παρουσίασε αύξηση προ φόρων κερδών κατά 179,4%, ανερχόμενα στα 15,6 εκατ. ευρώ από 5,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 51,2% παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου, ανερχόμενος στα 97,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Επίσης, παρουσίασε αύξηση λειτουργικών κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 96,5%, ανερχόμενα στα 19,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τέλος, η Αλουμύλ παρουσίασε αύξηση προ φόρων κερδών κατά 179,4%, ανερχόμενα στα 15,6 εκατ. ευρώ από 5,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ