"Επανεκκίνηση Εστίασης": Από 3 Μαΐου οι αιτήσεις Επαλήθευσης-Πιστοποίησης

"Επανεκκίνηση Εστίασης": Από 3 Μαΐου οι αιτήσεις Επαλήθευσης-Πιστοποίησης

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη υποβάλλει) σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 12:00 έως και την Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 15:00,

 

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, από τις 3 Μαΐου 2022, έχουν οι επιχειρήσεις -όσες δεν έχουν, ήδη, υποβάλλει- για τη δράση "Επανεκκίνηση Εστίασης".

Δημοσιεύθηκε η 10η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ", σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι το Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 31.03.2022 και ώρα 17:00. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη υποβάλλει) σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 12:00 έως και την Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 15:00, εντός του οποίου, όμως, δεν θα επιτρέπεται η αναίρεση οριστικοποίησης του υποβληθέντος Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης.

Ο ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτούς της έκθεσης/αποτελεσμάτων επαλήθευσης, να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την ολική ή μερική απόρριψη του αιτήματος επαλήθευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου "ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ".

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ