Κρι-Κρι: Στα 13,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2021

 Κρι-Κρι: Στα 13,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2021, μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή (2020: €0,20 ανά μετοχή)

 

Άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 6,8% στα €134,60 εκατ. έναντι €125,98 εκατ. το 2020 εμφάνισε στη χρήση του 2021 η βιομηχανία γάλακτος Κρι-Κρι.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €41,17 εκατ. έναντι €40,43 εκατ. το 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €20,96 εκατ. έναντι €22,25 εκατ. το 2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €16,53 εκ., έναντι €18,39 εκατ. το 2020, ενώ τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €13,21 εκατ. έναντι €15,84 εκατ. το 2020.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στη χρήση 2021 ανήλθαν σε €23,43 εκατ. από €20,70 εκατ. (αύξηση +13,1%). Στην ισχυρή αυτή ανάκαμψη συνετέλεσαν, κυρίως, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε, επίσης, η ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής με την προσθήκη 1.025 νέων σημείων πώλησης καθώς και το λανσάρισμα της νέα σειράς παγωτών Master Rich. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 15,0% (στοιχεία NIELSEN Δεκέμβριος 2021).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν μείωση -0,8%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται αφενός στη συρρίκνωση της αγοράς (-3,4% σε αξία) και αφετέρου στις εμπορικές κινήσεις του ανταγωνισμού. Για την ενίσχυση της θέσης μας, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση, με πρόσφατο παράδειγμα την ενίσχυση της κατηγορίας λειτουργικών γιαουρτιών. Παράλληλα, με διαφημιστικές καμπάνιες και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες κινητοποιούμε τους καταναλωτές για να ενισχύσουμε το μερίδιο μας στην αγορά. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 16,3%, (2020: 16,1%) διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε αξία, Δεκέμβριος 2021].

Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν με σχεδόν διψήφια ανάπτυξη (αύξηση +9,8%). Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού αγγίζει τα €54,7 εκατ., αποτελώντας το 52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση επιδρά πολυεπίπεδα στην κοστολογική βάση της Εταιρείας. Καταρχήν, με άμεσο τρόπο, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στη χρήση 2021, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 2,8% του συνόλου των δαπανών. Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει αυξητικά τα κόστη μεταφορών και διανομής. Στη χρήση 2021, οι δαπάνες αυτές αποτέλεσαν περίπου το 5,3% του συνόλου των δαπανών. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση και συντήρηση έντονα πληθωριστικού περιβάλλοντος. Στην περίπτωσή μας, παρατηρείται σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής του νωπού γάλακτος, και επακόλουθα και της τιμής του. Αυτό εξηγείται από την αύξηση της τιμής των λιπασμάτων που επηρέασε το κόστος αγροτικής παραγωγής ζωοτροφών. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, στο 2021 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια άγγιξαν τα €10 εκατ. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων αυτών, ύψους €6 εκατ., αφορά στην κατασκευή σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, από την οποία παράγεται βιοαέριο και στη συνέχεια ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που καταδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση της Εταιρείας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Το πληθωριστικό περιβάλλον έχει επηρεάσει και τα κόστη βασικών εισροών μας. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα κόστη βασικών α' υλών μας, όπως το νωπό αγελαδινό γάλα, και βεβαίως τα κόστη ενέργειας και τα μεταφορικά κόστη. Από την εξέλιξη αυτή, τα περιθώρια κερδοφορίας μας εκτιμάται ότι θα πιεστούν, παρά τη μετακύλιση μέρους της αύξησης του κόστους μας, στις τιμές πώλησης των προϊόντων.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι στη χρήση 2022 θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Παράλληλα, τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να υποχωρήσουν, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στις τιμές των υλικών. Το μέγεθος της υποχώρησης των περιθωρίων κερδοφορίας θα εξαρτηθεί από το βαθμό και το χρόνο αποκλιμάκωσης του κόστους των βασικών α' υλών μας.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2021, μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή (2020: €0,20 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ