Προετοιμασία και πρόληψη το κλειδί για την ασφαλή λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας (βίντεο)

Προετοιμασία και πρόληψη το κλειδί για την ασφαλή λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας (βίντεο)

H Ελληνικός Χρυσός επενδύει εξοπλίζοντας τις ομάδες αυτές με τα πλέον σύγχρονα μέσα, ενώ φροντίζει και για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους

Η Ελληνικός Χρυσός έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων της, έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας, ενώ προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων στην εργασία.

Αναγνωρίζοντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητες, καθώς και τη δυσκολία της εργασίας, ειδικά στα υπόγεια, η Ελληνικός Χρυσός έχει προχωρήσει στη σύσταση Εθελοντικών Σωστικών Συνεργείων και Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, οι οποίες στελεχώθηκαν από εργαζόμενους της, με βασικό στόχο να αποτελούν τους εγγυητές της ασφάλειας των συναδέλφων τους σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στα υπόγεια μεταλλεία ή στην επιφάνεια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει εξοπλίζοντας τις ομάδες αυτές με τα πλέον σύγχρονα μέσα, ενώ φροντίζει και για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους, αναπτύσσοντας ένα εσωτερικό σύστημα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης, στοχεύοντας στη διασφάλιση της ετοιμότητας, της πρόληψης και της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπιση πιθανών εκτάκτων αναγκών.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ομάδων διάσωσης και πυρασφάλειας, ανέπτυξε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ομάδων με το πρωτοποριακό σύστημα FLAIM Trainer, στοχεύοντας στην εξασφάλιση της άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση ατυχημάτων ή πυρκαγιάς, εντός και γύρω από τα μεταλλεία. Στο εν λόγω πρόγραμμα, εκπαιδεύτηκε το 81,13% των μελών των Σωστικών Συνεργείων και Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ενώ σε μια πρωτοβουλία ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και του Πυροσβεστικού Σώματος συμμετείχαν στην εκπαίδευση Πυραγοί και πυροσβέστες των Πυροσβεστικών Σωμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Το πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης FLAIM με τη χρήση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), επιτρέπει μέσω διαφορετικών σεναρίων στον εκπαιδευόμενο, να αξιολογεί σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί, με στόχο να προετοιμαστεί με ασφάλεια για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρίας, αλλά και στις δασικές εκτάσεις, που βρίσκονται περιμετρικά των εγκαταστάσεων αυτών, αποτελώντας έτσι εγγυητές της ασφάλειας τόσο των συναδέλφων τους, όσο και του περιβάλλοντος.

Εξίσου σημαντικό είναι πως το πρόγραμμα FLAIM λειτουργεί συμπληρωματικά στην πρακτική άσκηση μέσω ελεγχόμενων και οριοθετημένων ασκήσεων ετοιμότητας αντιμετώπισης πυρκαγιών, παρέχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως την εξάλειψη ατυχημάτων κατά τις εκπαιδεύσεις, την αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εκπομπές άνθρακα, τη μείωση κατανάλωσης νερού, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επικινδυνότητα πραγματικών περιστατικών, τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελληνικός Χρυσός είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πραγματοποίησε μακρόχρονη χρήση του συστήματος, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στις δύο πρώτες εταιρείες που εισήγαγαν το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο σύστημα εκπαίδευσης χρησιμοποιείται επίσης από τις δύο κορυφαίες μεταλλευτικές και εξορυκτικές εταιρείες στον κόσμο, τις BHP και Rio Tinto, καθώς και από τη NASA και την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ