Αύξηση κατά 20% των εσόδων του ομίλου Intralot το 2021

Αύξηση κατά 20% των εσόδων του ομίλου Intralot το 2021

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 19,4% σε ετήσια βάση.

Στο ποσό των 414 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου Intralot κατά το δωδεκάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 110,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 66,9%. Το ΝΙΑΤΜΙ (καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε κέρδη 26,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημίες 102,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους 88,5 εκατ. η οποία ολοκληρώθηκε εντός του τρίτου τριμήνου.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 19,4% σε ετήσια βάση. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές για το δωδεκάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 107,6 εκατ. ευρώ (+141,9% σε ετήσια βάση).

Οι καθαρές επενδύσεις του ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 22,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 36,2% σε ετήσια βάση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου στο τέλος του 2021 ανήλθαν στα 107,3 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 497,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021, μειωμένος κατά 153,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020. Σημειώνεται ότι ο συνολικός δανεισμός παρουσιάζεται μειωμένος κατά 146,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Τον Μάρτιο, η Intralot ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου της Intralot Maroc με την La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS) για ένα επιπλέον έτος, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει στις 31.12.2023. Τον Απρίλιο, ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου με την Magnum Corporation Sdn BhD στη Μαλαισία για δύο επιπλέον έτη, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει στις 30.06.2024. Τον Απρίλιο, ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Intralot, Inc., υπέγραψε πενταετή επέκταση της σύμβασής της με την Wyoming Lottery Corporation, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει τον Αύγουστο του 2029.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Intralot, Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης τον Αύγουστο του 2021, με αποτέλεσμα την παράταση των λήξεων χρέους του 2021 και τη σημαντική απομόχλευση κατά 163 εκατ. ευρώ, αποτέλεσε ορόσημο-κλειδί για την Intralot, διαμορφώνοντας το έδαφος για την αξιοποίηση σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο για τα επόμενα χρόνια, στους τομείς των τυχερών παιχνιδιών λοταρίας, του αθλητικού στοιχήματος και συστημάτων παρακολούθησης παιγνιομηχανών. Τα αποτελέσματα του 2021, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάκαμψη σε βασικές αγορές, σε συνέχεια της χαλάρωσης των μέτρων κατά της πανδημίας του COVID-19 και της μείωσης κόστους που επιτεύχθηκε σε επίπεδο HQ, θέτουν την εταιρεία σε μια σταθερή πορεία για να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ